تعبیر خواب حد زدن

 

 • تعبیر خواب حد زدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب حد زدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حد زدن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  حد زدن در خواب؛ دليل بر فراهم كردن كار زنان كند. اگــر بيند كه او ra حد مي زنند؛ تاويلش be خلاف اين است.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر كسي ra بيند حد مي زدند؛ بيننده ra نيك اســت و نيز دلالت بر صلاحيت او بود و صاحب خواب اگــر مفسد است؛ دليل بر رنج و اندوه اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE