تعبیر خواب جيغ

 

 • تعبیر خواب جيغ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جيغ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جيغ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چنانچه در خواب صداي جيغ شنيديد خبري be شما مي رسد ke بستگي دارد be عکس العمل شما در مقابل آن. اگــر از شنيدن صداي جيغ ترسيديد و ناراحت شديد خبري ناراحت کننده اســت ولي اگــر از شنيدن آن ناراحت و ملول نشديد خبري اســت معمولي. اگــر صداي جيغ زني ra شنيديد ke نتوانستيد او ra ببينيد کسي شما ra فريب مي دهد و اگــر او ra ديديد زني اســت ke روي شما و اعمال شما و تصميم هايي ke مي گيريد اثر مي گذارد. اگــر کسي جيغ کشيد و دنباله صداي او be آواز مبدل گرديد دوستي از شما حرف مي زند و be شما کمک مي کــنــد يا خبري از يک دوست be شما مي رسد. جيغ مخصوص انسان اســت و خروش حيوانات تعابير ديگري دارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE