تعبیر خواب جوالدوز

تعبیر خواب جوالدوز

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب جوالدوز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جوالدوز » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جوالدوز

   

  محمدبن سيرين گويد :

  جوالدوز در خواب مردي اســت كه كارهاي مردم بهم پيوندد؛ خاصه كارهاي كوچك را. اگــر بيند جوالدوز فرا گرفت يا كسي بــه وي داد؛ دليل كه بــا مردي بدين صفت كه گفتيم؛ وي را صحبت افتد. اگــر جوالدوز را بشكست يا ضايع شد؛ دليل بر هلاك آن مرد بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جوالدوز در خواب هاي ما کوششي اســت کــه براي ائتلاف امور متفرق و آشفته خويش بــه کار مي بريم. اگــر بدهکار باشيم و در خواب ببينيم کــه بــه کمک جوالدوز يک لحاف را مي دوزيم يا پارگي يک گوني را روفو مي نمائيم نشان آن اســت کــه در پرداخت ديون خويش موفق مي گرديم. داشتن جوالدوز همت و اراده شما را نشان مي دهد و ديدنش در خواب نيکو اســت و بهتر مي شــود اگــر در خواب ببينيم کــه بــه وسيله جوالدوز پاره اي را مي دوزيم و سوراخي را مسدود مي نمائيم. حالت بد اين اســت کــه در خواب ببينيد کــه يک جوالدوز داشته ايد و آن را گم کرده ايدو بــه دنبالش مي گرديد و نمي يابيد. در اين حالت خواب شما مي گويد کــه سر رشته امور از کف شما خارج مي گردد. اگــر در خواب ديديد کــه جوالدوزي داريد و بــا آن تشک يا رختخواب خود را مي دوزيد صاحب فرزند مي شويد و اگــر رختخواب بــه به شما تعلق ندارد زني مي گيريد و اگــر زن داريد بــا زني آشنا مي شويد کــه در کسب و کار شما را ياري خواهد داد.

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب جوالدوز”

  دیدگاه ها بسته شده اند.