تعبیر خواب جهنم

 

 • تعبیر خواب جهنم
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب جهنم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جهنم

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کليه معبران ديدن جهنم در خواب ra بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدي کردار و آينده اي ناميمون سخن گفته اند ولي جهنم ra در خواب بدون مقدمه ذهني و روحي نمي بينيم. موقعي جهنم ra مي بينيم ke روحي ناآرام و مشوش و وجداني اسير و گرفتار دغدغه و تشويش داشته باشيم. ba اين وصف ديدن جهنم نمي تواند مبارک و ميمون باشد. يک انسان ba تقوي و نيکوکار هرگز صاحب وجدان نا آرام نمي شــود و طبعا خواب جهنم نمي بيند و چــون خواب جهنم ديديم قبل از هــر چيز بايد بدانيم ke ضمير ناخود آگاه ما مشوش اســت و وجداني زخم خورده داريم ke ما ra تحت فشار قرار داده است. پــس اگــر جهنم ra در خواب ببينيم آينده اي آشفته داريم و چـنـانـچه وارد جهنم شويم و بيرون نيائيم پايان زندگي ما نزديک است. اگــر بيننده خواب ببيند ke وارد جهنم شــد و از آتش نسوخت و آسيب نديد نشان آن اســت ke گرفتار خذلان مي شــود و be تنگي و سختي مي افتد ولي در پايان نجات مي يابد. اگــر ديگري ra در جهنم ببينيم ke در آتش مي سوزد در واقع خودمان هستيم ke مي سوزيم و ديگران شاهد سوختن ما خواهند بود. اگــر بيننده خواب ببند ke در جهنم اســت و آنجا ناله مي کــنــد و فرياد مي کشد موقعيتي دارد ke مردم از زبانش در عذابند و از شنيدن سخنانش رنج مي برند. be هــر حال ديدن جهنم در خواب در هيچ وضع و شرايطي خوب نيست و چـنـانـچه چنين خوابي ديديم خوب اســت روي خود مطالعه کنيم و تا فرصت در دست هست تغيير راه بدهيم .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE