تعبیر خواب جنين

 

 • تعبیر خواب جنين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جنين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جنين

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جنين نيز مثل جفت از چيزهايي اســت ke مردان کمتر در خواب مي بينند يا اصلا نمي بينند. معمولا زنان در خواب جنين مي بينند و چـنـانـچه زني در خواب جنين ببيند ke متعلق be خودش باشد از غم و غصه نجات مي يابد و اگــر جنين متعلق be ديگري باشد غمي be زنگي او راه مي يابد ke انگيزه اش در وجود ديگري است. ديدن جنين ديگران براي زنان گوياي غمي اســت ke ديگران be وجود مي آورند ولي be شما مي رسد. براي مردان ديدن جنين در خواب خوب نيست و شرمساري و ننگ و گناه اســت و تقريبا همان تعبير ra دارد ke در مورد جفت گفته شد. اگــر زني در خواب ببيند ke جنيني حرکت مي کــنــد و حرف مي زند be هيچ وجه خوب نيست زيرا شئامت دارد و بهتر اســت صدقه بدهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE