تعبیر خواب جنب بودن

 

 • تعبیر خواب جنب بودن
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب جنب بودن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جنب بودن

   

  اگر بيند جنب است؛ دليل كه در حرام؛ آشفته و سرگشته شده باشد .

   

  بعضي از معبران گويند :

  سفر كند؛ و مراد دنيا بيايد و كارش تباه شود. اگــر بيند خود ra از جنابت بشُست و جامه بپوشيد؛ دليل كه سرانجام از آن كار رسته گردد و كار بسته شود. اگــر بيند خود ra be تمامي نشست؛ دليل كه كارش تمام نشود؛ يعني تمام برنيايد .

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي در خواب جنب بيند خود ra و برهنه ؛ دليل كه در كار خود متحير و عاجز شــود ... اگــر بيند خود ra گرمابه بشست و بيرون آمد و جامه پاكيزه در پوشيد؛ دليل اســت be خدا باز آيد و توبه كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE