تعبیر خواب جمجمه

 

 • تعبیر خواب جمجمه
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب جمجمه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جمجمه

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد چند جمجمه be شما پوزخند مي زنند ؛ نشانة آن اســت كه ميان اعضاي خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد ... اگــر در خواب جمجمه اي ra در دست بگيريد ؛ نشانة آن اســت كه حرفه و كار شما ba كسادي روبرو خواهد شــد .

  2ـ ديدن جمجمة يك دوست در خواب ؛ نشانة آن اســت كه یکی از دوستان رفاقت ba ديگري ra be دوستي ba شما ترجيح مي دهد .

  3ـ ديدن جمجمه خود در خواب ؛ نشانة آن اســت كه مدام در حسرت خوردن و پشيماني be سر خواهيد برد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE