تعبیر خواب جلگه

 

 • تعبیر خواب جلگه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جلگه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جلگه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  مشاهده جلگه در خواب مجموع حوادثي ra شامل مي شــود ke پيش مي آيد و بستگي دارد be اين ke جلگه ra چگونه ببينيم و چــه چيزهائي در آن وجود داشته باشد. اگــر در خواب جلگه اي سبز و خرم پيش روي خود ببينيم بسيار خوب اســت چــون خواب ما مي گويد ke آينده نيک اســت و نعمت و شادي فراوان تامين مي گردد. اگــر درختان در آن جلگه بارور باشند بهتر اســت ولي چـنـانـچه جلگه خشک و بي درخت و فاقد سبزي و گل و رياحين باشد آينده اي سخت و دشوار ra خبر مي دهد. پيدا شدن يک تپه يا يک کوه سر راهتان روبه رو شدن ba حوادث نا خواسته مي باشد و مشکلات کوچک يا بزرگ. اگــر در آن جلگه راه مي رويد خواب شما مي گويد ke be سفر خواهيد رفت. اگــر بر اسبي سوار باشيد در آن سفر تنها نخواهيد بود و احتمالا همسر يا فرزندتان ba شما خواهد بود زيرا اسب نزديک ترين حيوان be انسان اســت و چـنـانـچه اسب داشته باشيد امــا سوار نباشيد سفر هست امــا be تنهائي. اگــر شتر داشته باشيد be سفر زيارتي مي رويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE