تعبیر خواب جعفري

 

 • تعبیر خواب جعفري
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جعفري » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جعفري

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن جعفري در خواب ؛ علامت آن اســت كه ba سختي و دشواري موفقيتي be دست خواهيد آورد .

  2ـ خوردن جعفري در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be خاطر خانوادة خود دچار نگراني بزرگي خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE