تعبیر خواب جسد

 

 • تعبیر خواب جسد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جسد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جسد

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب جسد حيوانات ra ببينيم خوب اســت بدانيم ke جسد be کدامين حيوان متعلق است. اگــر خواب گنگ و مبهم باشد و ندانيم ke اجساد چــه حيواناتي ra ديده ايم تعبيرش اين اســت ke غمگين مي شويم. رنجي be ما نمي رسد فــقــط غمي هست ke مي رسد و زود هم مي گذرد. اگــر در خواب خود جسد حيوان حلال گوشت ra ببينيم خوابي اســت نيکو بخصوص اگــر مذبوح باشد. be هــر حال ديدن جسد حيوان مذبوح حلال گوشت خوب است. امــا اگــر جسد حيوانات مکروه و حرام گوشت در خواب ببينيد خوب نيست چــون خواب شما از غم و رنج خبر مي دهد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جسد : سلامتي پايدار

  ديدن جسدي ke در قبر گذاشته شــود : جدايي نزديک براي عشاق

  غسل داده شده : مراقب سلامتي خود باشيد

  جسد متعفن : ناراحتي

  جسد رقصان : ارثيه کلان

  جسدهاي بسيار : دعوت شدن be يک جشن خانوادگي

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1- ديدن جسد در خواب ؛ نشانه از ميان رفتن شادي اســت و کسب خبرهاي بد از وضعيت دوستي ke درميان شما نيست ... اگــر شخص جواني خواب جسد ببيند ؛ نشانه برباد رفتن لذتي و هجوم نوميديهاي پياپي است.

  2- اگــر در خواب جسدي ra ميان تابوتي ببيند ؛ نشانه وقوع مشکلات فراوان اســت .

  3- ديدن جسدي سياهپوش در خواب ؛ نشانه مرگ دلخراش يک دوست يا تزلزل و گرفتاري در حرفه خواهد بود .

  4- اگــر در خواب ببيند در ميدان جنگ اجساد زيادي خفته اند ؛ دلالت بر دسته بنديهاي سياسي و جنگ بين کشورها اســت .

  5- ديدن اجساد حيوانات در خواب ؛ علامت زيان در شغل و خلل در سلامت اســت .

  6- ديدن جسد يکي از نزديکان ؛ نشانه مرگ يکي از اعضاي خانواده اســت يا اختلاف شديد بين افراد خانواده .

  7- اگــر عشاق اجساد حيوانات ra در خواب ببينند ؛ علامت ناتواني در حفظ پيمانهاي مقدس اســت .
  8- اگــر خواب ببيند روي چشم جسدي پول مي گذاريد ؛ نشانه آن اســت ke دشمنان شما چپاول مي کـنـنـد و شما در آن وضع حتي قدرت خشمگين شدن ra هم نداريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE