تعبیر خواب جسد سوخته

 

 • تعبیر خواب جسد سوخته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جسد سوخته » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جسد سوخته

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب جسدهايي سوخته ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه دشمنان نفوذ شما ra در محيط كار كاهش مي دهند .

  2ـ اگــر در خواب جسد سوختة خود ra ببينيد ؛ نشانة‌ آن اســت كه در انــجـام وظايف خود تنها بايد be رأي خود بسنده كنيد ... زيرا اگــر تحت تأثير قضاوت ديگران قرار بگيريد ba شكست روبرو خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE