تعبیر خواب جزيره

 

 • تعبیر خواب جزيره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جزيره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جزيره

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در جزيره اي هستيد كه آبي زلال پيرامون آن ra فرا گرفته اســت ؛ علامت آن اســت كه be مسافرتي خواهيد رفت و در زندگي خوشبخت خواهيد شــد ... اگــر زني چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه be زودي ازدواجي مبارك خواهد كرد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در جزيره اي بي آب و علف هستيد ؛ علامت آن اســت كه در اثر افراط در كاري ؛ شادماني خود ra از دست مي دهيد .

  3ـ ديدن يك جزيره در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بعد از تلاش و تحمل سختي فراوان لبريز از آرامش و آسايش دست خواهيد يافت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد مردمي در جزيره هستند ؛ علامت آن اســت كه مي كوشيد در كارها مقام خود ra بالاتر ببريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :