تعبیر خواب جزع

 

 • تعبیر خواب جزع
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جزع » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جزع

   

  به معني مهره يماني اســت و درخواب؛ زني بود مختلف حال و پراكندگي احوال و موالي زاده. اگــر بيند جزع داشت؛ يا كسي بدو داد؛ دليل كه زني بدين صفت كه گفتيم بخواهد. اگــر بيند جزع او ضايع شد؛ دليل كه زنش بميرد؛ يا طلاق دهد. جابر مغربي گويد: اگــر بيند كه جزع سفيد و روشن است؛ دليل كه زني مستور ba امانت و خوبروي بخواهد. اگــر بيند كه جزع تيره و سياه بود؛ تاويلش be خلاف اين بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE