تعبیر خواب جدال

 

 • تعبیر خواب جدال
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جدال » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جدال

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  بر خلاف بيداري ke جدال کار خوبي نيست ؛ در خواب ايجاد دوستي و طرح رفاقت و اشتغال be کارخير و محبت آميز است. در زندگي روزانه ما يا کينه موجب بروز جدال اســت و يا جدال ؛ کينه و بغض و نفرت مي آورد امــا در خواب عکس اين صادق اســت يعني وقتي ببينيد ke ba کسي جدال مي کنيد يا حد اقل دست be گريبان شده ايد خواب شما مي گويد ke ba کسي طرح دوستي مي ريزيد و رفيقي خوب پيدا مي کنيد. اگــر در خواب ببينيد ba عده زيادي جدال مي کنيد دوستان فراواني خواهيد يافت و اگــر مشاهده کنيد ke شما دسته جمعي ba يک نفر سرگرم جنگ و جدال هستيد خواب شما خبر مي دهد ke مردي نيک نفس و شريف سر راهتان قرار مي گيرد ke هــمــه مشتاق دوستي ba او مي شــونــد و براي آشنائي ba وي سر و دست مي شکنند. پــس اگــر شب هنگام در خواب ديديد ke ba کسي جدال مي کنيد دچار بيم و هراس نشويد و انديشه بد be خود راه ندهيد. انشا الله خير اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE