تعبیر خواب جت

 

 • تعبیر خواب جت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جت

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جت در خواب هاي ما حادثه اي اســت ke ba سرعت زياد و باور نکردني اتفاق مي افتد يا اثر حادثه اي اســت ke قبلا اتفاق افتاده امــا be سرعت زياد و باور نکردني از بين مي رود و محو مي شود. مشاهده جت؛ برخورد ba حادثه اي اســت امــا سوار شدن يا سوار بودن در آن؛ قرارگرفتن در قلب چنان حادثه اي اســت ke توضيح داده شد. خيلي حوادث هستند ke در زندگي ما be سرعتي زياد و باور نکردني اتفاق مي افتند. نمونه بد آن تصادف اتومبيل ماست و نمونه خوب آن يافتن يک پول هنگفت در خيابان يا زير درختان پارک. اگــر خودمان در يک جت باشيم و آن ra برانيم خواب ما مي گويد ke be استقبال حادثه اي بزرگ مي رويم ولي اگــر از جت پياده شويم از حادثه اي مي گريزيم. بزرگي و و کوچکي جت ke در خواب مي بينيم خردي و عظمت حادثه اي اســت ke اتفاق مي افتد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE