تعبیر خواب جبرئيل

 

 • تعبیر خواب جبرئيل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جبرئيل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جبرئيل

   

  ابن سيرين گويد :

  اگر جبرئيل ra be خواب خوش طبع و گشاده رو بيند ؛ چنانکه صورت اصلي اوست دليل کــنــد ke بر دشمن ظفر يابد و be هــمــه مرادها برسد و از غم فرج يابد واگر وي ra be خلاف اين ديد اندوه کــنــد واگر بيند جبرائيل او ra وعده نيکو داد يا مژده داد يا از کاري باز داشت تأويل خواب او همان اســت  و اگــر بيند جبرائيل چيزي be او داد دليلش اين اســت ke از پادشاه جاه وقدرت ومنزلت وبزرگي يابد .

   

  بعضي از معبّران گـفـتـنـد :

  اگر ببيند ke جبرائيل يا ميکائيل چيزي be وي داد دليلش ترس اســت و بيم بزرگ واگر بيند ke جبرئيل شــد ومردمان وي ra گـفـتـنـد ke او جبرئيل اســت دليل کــنــد ke امانت گذارد وسخندان گردد و مراد وي حاصل گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE