تعبیر خواب جا سيگاري

 

 • تعبیر خواب جا سيگاري
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جا سيگاري » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جا سيگاري

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جايي ديگر در مورد کليه وسايل و ابزار تدخين نوشتم. زير سيگاري هم از ابزار تدخين اســت و تعبيري مشابه ديگر از ابزار اين عمل دارد و علت و انگيزه اي اســت براي تالم و ناراحتي و تلخ کامي. اگــر در خواب ببينيد ke زير سيگاري داريد ولي سيگار يا پيپ نمي کشيد و دود نمي کنيد در آستانه کاري قرار گرفته ايد ke اگــر انــجـام دهيد لااقل خودتان ra اندوهگين مي کــنــد و احيانا دودش be چشم شخص خودتان مي رود. اگــر کسي مقابل شما زيرسيگاري نهاد؛ اين کار در بيداري يک نوع حسن خدمت اســت امــا در خواب خصومت و دشمني اســت و خواب شما مي گويد شما ra تلخ کام مي کند. اگــر شما هم اين کار ra کرديد تعبير وارون دارد. شکستن زير سيگاري نجات از غم و رنج است. داشتن زير سيگاري شکسته نيز همين تعبير ra دارد امــا شکستن و دور افکندن آن بهتر اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE