تعبیر خواب جاز

 

 • تعبیر خواب جاز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جاز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جاز

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  شنيدن صداي جاز چــه ريتميک باشد و از شنيدن آن خوشمان بيايد و چــه مصدع و ناخوشايند باشد لاف و دروغي اســت ke مي شنويم و زننده جاز لافزن دروغگوئي اســت ke ba او برخورد مي کنيم. اگــر صداي جاز ra شنيديم و زننده آن ra نديديم خبري بزرگ و مکروه مي شنويم ke از آن خشنود نمي شويم. اگــر در خواب ببينيم ke کسي جاز مي زند و خودش be آهنگ آن مي رقصد و پاي مي کوبد يا شما ba آن همراهي مي کنيد و پاي مي کوبيد عملي خلاف و گناهي بزرگ مرتکب مي شويد و انــجـام مي دهيد ke غم و غصه و رنج و اندوه مي آورد و يعني ندامت مي کشيد. از امام صادق _ ع _ نقل مي کـنـنـد ke صداي ناهنجار در خواب دروغي اســت و عملي اســت ke be ناداني گفته و کرده مي شود. جازيست در خواب مردي اســت دروغ گو و لاف زن ke خوب دروغ مي گويد و دروغ هايش be دل مي نشيند و اگــر ديديد ke خودتان ba مهارت جاز مي زنيد be راحتي و خوبي دروغ مي گوئيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE