تعبیر خواب جارو کردن

 

 • تعبیر خواب جارو کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جارو کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جارو کردن

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر زني خواب ببيند جايي ra جارو مي كند ؛ نشانة آن اســت كه همسرش او ra عزيز خواهد داشت و فرزندان از محيط گرم خانواده لذت خواهند برد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد اتاقها بايد جارو شــونــد امــا شما تا آن هنگام از نظافت آنها صرف نظر كرده ايد ؛ نشانة آن اســت كه در روزهاي آينده اضطراب و نوميدي گريبانتان ra خواهد گرفت .

  3ـ اگــر خدمتكارتان خواب ببينند كه مشغول جارو كردن هستند ؛ نشانة‌ آن اســت كه مورد سوء ظن ديگران قرار خواهد گرفت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE