تعبیر خواب جادو

تعبیر خواب جادو

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب جادو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جادو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جادو

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چنان che dar خواب جادو va جادو گر ببينيد ba توجه be باور va ناباوري خودتان مي توانيد تعبير آن ra بيابيد. ما be طور کلي براي جادو گران قيافه اي زشت va کريه قائليم. اين جماعت chon فعل باطل دارند نمي توانند چهره اي روحاني va آسماني va فرشته سان داشته باشند pas ديدن جادوگران dar خواب ميمون نيست va بيننده خواب dar فرداي بيداري بهتر است صدقه بدهد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جادوگر: زندگي نا معلوم ، کارو کوششي سخت

  محمدبن سيرين گويد :

  جادوئي كردن dar خواب، كار باطل است. agar خواب بيند كه جادوئي مي كرد، دليل كه كاري كند بيهوده va باطل وبعضي az معبران گفته اند: جادوئي فتنه بود آن كس ra كه بهر او جادوئي كنند.

  جابر مغربي گويد :

  جادوئي كردن dar خواب az بهر كسي، تعهد بود be دروغ، كه مردمان ra بدو فريبد va جادوئي dar خواب، دشمن فريبنده است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  جادوئي كردن dar خواب بر شش وجه است.

  اول: فتنه.

  دوم: فريب.

  سوم: مكروحيله.

  چهارم: توطئه va بد خواهي.

  پنجم: باطل va دروغ.

  ششم: كاري كه dar آن اصلي نبود.

  جادو dar خواب فتنه va دروغ است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ agar خواب ببينيد جادو شده ايد ، علامت آن است كه agar نسبت be اعمال خود دقت بيشتري be خرج ندهيد dar معرض آلوده شدن be گناهي قرار خواهيد گرفت ، بايد be پند بزرگترها گوش فرا دهيد .

  2ـ agar خواب ببينيد dar مقابل جادو شدن مقاومت مي كنيد ، علامت آن است كه بخاطر نيروي تعقل va بصيرت ، hame be دنبال شما خواهند آمد .

  3ـ agar خواب ببينيد مي كوشيد ديگران ra جادو كنيد ، نشانة آن است كه دچار دردسر va پريشاني خواهيد شد .

   

  برچسب‌ها, , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب جادو”

  دیدگاه ها بسته شده اند.