تعبیر خواب جاجيم

 

 • تعبیر خواب جاجيم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جاجيم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جاجيم

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جاجيم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکيت اســت نسبت be چيزهاي کم ارزش ke در اطراف ما يافت مي شوند. وقتي در خواب مي بينيد ke جاجيم مي بافيد طرحي و زمينه اي براي يک درآمد مالي در زندگي شما ريخته مي شود. داشتن جاجيم نيز همين تعبير ra دارد. چنان چــه در خواب ببينيم جاجيم مي بافيم و رنگ هاي خوب و درخشنده در آن be کار مي بريم و نقشهاي چشمگير مي اندازيم تدارک کاري ra مي بينيم ke سود بخش اســت و اميد زيادي مي توانيم be آن داشته باشيم. اگــر در خواب ببينيم ke کسي جاجيم be ما داد از جانب او سودي عايد ما مي شــود ke be اندازه همان جاجيم بزرگ يا کوچک است. اگــر کسي جاجيم be ما داد ke فرسوده و پاره و کهنه بود کاري مي کــنــد ke موجب تاثر و اندوه ما مي شــود ke البته جنبه مالي دارد نه احساسي و عاطفي. اگــر کسي در خواب جاجيم کهنه و فرسوده اي ra از خانه شما ببرد موجب تسکين غم و رنج شما مي شــود و بلائي ra از خانه شما دور مي کند. اگــر جاجيم ra روي کرسي انداخته باشيم و آن جاجيم نو و قشنگ و خوش رنگ باشد be کمک پول محيط خانوادگي گرمي be وجود مي آوريم. اگــر جاجيم ra be عــنــوان فرِِش زير پا گسترده و تنها روي آن نشسته بوديم يا تا کرده و دور آن طناب پيچيده بوديم be سفر مي رويم .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE