تعبیر خواب ثروت

 

 • تعبیر خواب ثروت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ثروت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ثروت

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر زني خواب ببيند ba ثروتي افسانه اي زندگي مي كند ؛ علامت آن اســت كه مدتي ba شكوه و آسايش فراوان زندگي خواهد كرد ولي بعد از سپري شدن اين ايام زندگيش ba فقر و تنگدستي خواهد گذشت .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند در ساية ثروت و آسايشي واقعي be سر مي برد ؛ علامت آن اســت كه در زندگي آينده نيز be جستجوي لذتهاي حقيقي و قابل اطمينان خواهد رقت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد ثروتي be دست آورده ايد ؛ نشانة آن اســت كه در اثر تلاش و دقت بسيار در كارها ؛ مقام برجسته اي be دست مي آوريد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد مالك ثروت هنگفتي هستيد ؛ علامت آن اســت كه ba قوت قلب و اراده اي قوي ba مشكلات زندگي روبرو مي شويد .

  5ـ اگــر ثروتمندان ra be خواب ببينيد ؛ علامت آن اســت كه دوستان ؛ هنگام تنگدستي be شما ياري مي رسانند .

  6ـ اگــر دختري خواب ببيند ba مردي ثروتمند گفتگو مي كند ؛ علامت آن اســت كه ba كسي تشريك مساعي مي كند كه قادر اســت او ra براي رسيدن be آرزوهايش كمك و راهنمايي كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE