تعبیر خواب ثبت کردن

 

 • تعبیر خواب ثبت کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ثبت کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ثبت کردن

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد كسي نام شما ra در دفتر ثبت مي كند ؛ نشانة آن اســت كه كاري ra be عهده مي گيريد كه ديگران آن ra be پايان مي رسانند .

  2ـ اگــر خواب ببينيد جايي ba اسم جعلي ثبت نام مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه مرتكب گناهي خواهيد شــد كه برايتان ناراحتي فكري زيادي be همراه خواهد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE