تعبیر خواب تکبير کردن

 

 • تعبیر خواب تکبير کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تکبير کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تکبير کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد؛ دليل كه ازشر دشمنان ايمن شــود و درِ خيرات بر وي گشاده شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن تكبير كردن در خواب بر چهار وجه است

  اول: ايمني از دشمن

  دوم: رستگاري از بلا و فتنه.

  سوم: خير و بركت.

  چهارم: گشايش كارهاي بسته

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE