تعبیر خواب تُرُبچه

 

 • تعبیر خواب تُرُبچه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تُرُبچه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تُرُبچه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تربچه ديون کوچک و بدهي هاي خرد اســت be خصوص اگــر در خواب دسته تربچه ببينيد. پولهايي ke اندک اندک خرج مي کنيم و از اين و آن مي گيريم و بدهکار مي شويم تربچه اســت ke چــون جمع گردد يک بدهي سنگين be وجود مي آورد. تربچه همان بدهي کوچک اســت و دسته تربچه مجموع بدهي هاي خرد ماست ke در خواب ظاهر مي شود. اگــر در خواب ببينيد دسته تربچه سرخ و خوشرنگ داريد ke مي خوريد يا بر سفره مي نهيد دين کوچکي پيدا مي کنيد ke بعدا موجب نگراني شما مي شود. گرفتن تربچه از ديگران و کندن آن از زمين هم همين تعبير ra دارد. اگــر تربچه هايي داشتيد و نخورديد و دور ريختيد تعبيرش اينست ke از ديون کوچک راحت مي شويد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تربچه در خواب؛ be اين معنا اســت كه يكى از رازهاى شما بر ملا مى‏شود. خوردن تربچه در خواب؛ نشانه‏ ى آن اســت كه از رفتار ناپسند اطرافيان خسته شده ‏ايد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد زميني پوشيده از تربچه هاي رسيده اســت ؛ نشانة آن اســت كه دوستاني بي نهايت مهربان در كنار شما خواهند بود ؛ و نتايج كارتان نيز موفقيت آميز خواهد بود .

  2ـ خوردن تربچه در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از بي دقتي و ناداني يكي از نزديكان خود رنج خواهيد كشيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد تربچه مي كاريد ؛ نشانة آن اســت كه خواسته هاي شما ba شادماني برآورده خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE