تعبیر خواب تونل

 

 • تعبیر خواب تونل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تونل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تونل

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تونل در خواب هاي ما گوياي سختي مقداري از راه زندگي ماست. راهي ke داريم مي پيمائيم بخصوص اگــر سرگرم انــجـام کار بزرگي باشيم ديدن تونل در خواب اين ra مي گويد ke ba مشکلي روبه رو خواهيم شــد ke چـنـانـچه از آن مرحله بگذريم راهمان صاف و هموار خواهد بود. تونل در واقع راهي اســت زير کوه ke براي تسهيل در عبور و مرور ساخته مي شــود ولي در خواب ما برخورد ba تونل گوياي روبه رو شدن ba مشکل و مانع و تنگي و تاريکي است. چـنـانـچه در خواب ديديد ke پياده يا سواره وارد تونلي شديد be دشواري و سختي مي رسيد و ba تنگي و تاريکي رو be رو مي گرديد و چنان چــه از تونل بيرون آمديد مشکلات ra پشت سر مي نهيد. وارد نشدن be تونل be معني عبور از سختي ها نيست بل ke گوياي فرار از مشکلات اســت در حالتي ke مشکل باقي مي ماند و اگــر باز هم خواستيم از آن راه بگذريم ناگزير ba همان سختي رو be رو خواهيم شد. اگــر داخل تونل گير کرده باشيد خواب شما از دشواري عظيمي خبر مي دهد ke مهلک اســت و بايد خيلي هوشيار باشيد ... چراغ مردي اســت ke شما ra راهنمائي مي کــنــد امــا قادر be کمک نيست. اگــر در تونل بوديد و صدائي شنيديد ke صاحب صدا ra نتوانستيد ببينيد خوب نيست و بدتر اين اســت اگــر صاحب صدا شما ra be نام بخواند. مشاهده روشنائي دهانه خروجي تونل درخشش نور اميد اســت و عبور از تونل ba اسب بهتر از عبور ba اتومبيل اســت زيرا اتومبيل کسي اســت ke نمي توانيد be درستي و صميميت و اعتماد داشته باشيد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تونل در خواب؛ نشانه‏ ى آن اســت كه براى مدتى دچار مشكل و گرفتارى مى‏ شويد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  عبور كردن از تونل ؛ بيانگر اتفاقات ناگوار است. اگــر در خواب خراب شدن تونل ra ببينيد ؛ بيانگر آن اســت كه دشمنان شما ra شكست مى ‏دهند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE