تعبیر خواب تولد

 

 • تعبیر خواب تولد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تولد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تولد

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  تولد

  جشن تولد: شما عمر طولاني خواهيد داشت

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند او ra دختري آيد؛ دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگــر بيند او ra پسري آمد؛ دليل اســت او دختري آيد. اگــر بيند دختري آورد؛ دليل اســت پسر آورد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه طفلي ra جائي افكنده بودند و او بازيافت؛ دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي be وي رسد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE