تعبیر خواب تولد

تعبیر خواب تولد

 

 • تعبیر خواب تولد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تولد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تولد

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  تولد

  جشن تولد: شما عمر طولاني خواهيد داشت

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگر بيند او را پسري آمد، دليل است او دختري آيد. اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE