تعبیر خواب تور لباس عروس

 

 • تعبیر خواب تور لباس عروس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تور لباس عروس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تور لباس عروس

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن تور لباس عروس در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي خود تغيير و تحولي ايجاد خواهيد كرد كه باعث شادماني اعضاي خانوادة شما خواهد شــد .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند تور لباس عروسي ra بر صورت خود انداخته اســت ؛ نشانة آن اســت كه be كاري مشغول خواهد شــد كه برايش منفعتي فراوان be همراه مي آورد ... امــا اگــر خواب ببيند تور لباس عروسي از روي صورتش كنار مي رود يا بر زمين مي افتد ؛ نشانة آن اســت كه متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE