تعبیر خواب توت فرنگي

 

 • تعبیر خواب توت فرنگي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب توت فرنگي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب توت فرنگي

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  توت فرنگي : شما be ييلاق يا يک محيط روستايي دعوت خواهيد شــد .

  خوردن : لحظه هاي شيرين

  توت فرنگي وحشي : ازدواج موفق

  خوردن آن : خبر

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن توت فرنگي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه صاحب چيزي خواهيد شــد كه مدتهاي مديد خواهانش بوديد .

  2ـ خوردن توت فرنگي در خواب ؛ نشانة عشقي دو جانبه اســت .

  3ـ خريد و فروش توت فرنگي در خواب ؛ نشانة be دست آوردن محصولي فراوان اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE