تعبیر خواب توبه کردن

 

 • تعبیر خواب توبه کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب توبه کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب توبه کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند توبه نمود؛ دليل كه از هــمــه گناه و معصيت پشيمان شــود و كردار نيكو كند؛ كه در آن خوشنودي خداي تعالي اســت و دست از دنيا بدارد و طلب آخرت كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  توبه كردن در خواب ؛ بر چهار وجه است.

  اول: پشيماني از گناه.

  دوم: رضا وخشنودي خدا.

  سوم: راه آخرت.

  چهارم: سعادت.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب ديگران ra در حال توبه كردن ببينيد؛ نشانه ‏ى شنيدن اخبار ناگوار است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE