تعبیر خواب ته ديگ

 

 • تعبیر خواب ته ديگ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ته ديگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ته ديگ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ته ديگ ابتلا و غم پايان کارها است. اگــر کار مهمي در دست انــجـام داشته باشيد و be خواب ببينيد ke ظرفي پر از ته ديگ مقابل شما نهاده اند خواب شما خبر مي دهد ke در پايان آن کار گرفتار ملال و غم مي شويد. آن چــه درباره پلو و برنج پخته گفتم درباره ته ديگ صدق نمي کند. البته ته ديگ هم برنج پخته اســت امــا تعبيري کاملا متفاوت دارد. ته ديگ غم کهنه مالي اســت نه عاطفي و احساسي و be زبان ديگر (کاسه کوزه اي) اســت ke بر سر بيننده خواب شکسته و در پايان کار هــمــه گناهان شکست و ناکامي ra be گردن خورنده ته ديگ مي افکند. چـنـانـچه در خواب ببينيم ته ديگ از ديگ مي کنيم و مي خوريم ba غم و غصه اي ke اتفاق و دنباله اش be ما رسيده دست و پنجه نرم مي کنيم. اگــر در خواب ببينيم ke پلو پخته و بخشي بزرگ از آن ته ديگ شده خبر ازشکست و ناکامي در کاري اســت ke be آن اميد زياد داشتيم و داريم. چـنـانـچه خانمي درخواب ببيند پلوي او ته ديگ شده be شوهرش زيان مالي وارد مي آيد و اگــر خودش فعاليت مالي داشته باشد زيان متوجه بيننده خواب خواهد شد. ته ديگ در خواب ما هــر چــه سياه تر و کلفت تر باشد بدتر اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE