تعبیر خواب تهمت

 

 • تعبیر خواب تهمت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تهمت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تهمت

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف اســت و بسيار نيکو اســت در حالي ke در بيداري تهمت بدنامي مي آورد و دل متهم بي گناه ra مي سوزاند. اگــر در خواب ببينيد ke be شما تهمت زده شده بزرگي مي يابيد و be مجد و شرف مي رسيد اگــر در خواب ببينيد ke شما be ديگري تهمت زده ايد be شرافت او معترف خواهيد شد. براي دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خيلي خوب اســت چــون در نجابت و پاکي شهرت خواهند يافت و براي يک دختر هيچ سرمايه اي بهتر از نجابت نيست ke از زيبايي نيز خوبتر است.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  تهمت زدن دعوا

  به خود تهمت زدن : خوشبختي

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب شخصى be شما تهمت زد؛ be اين معنا اســت كه بايد دقت بيشترى در انتخاب دوست انــجـام دهيد. اگــر دخترى خواب ببيند كه ba شخصى دعوا گرفته و be او تهمت مى‏زنند؛ be اين معنا اســت كه مورد فريب يكى از اطرافيان قرار مى‏گيرد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب ببينيد كه شخصى be يك نفر ديگر تهمت مى ‏زند ؛ بيانگر آن اســت كه براى مدتى زندگى ناآرامى خواهيد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE