تعبیر خواب تنگی

 

 • تعبیر خواب تنگی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تنگی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تنگی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد از تنگي be فراخي آمد از پايگاهي و be جايگاهي ايمن شد؛ دليل اســت كه كارهاي او be نظام شــود و از رنج be راحت و آساني شود. اگــر be خلاف اين بيند بد بود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد در جايگاهي تنگ گرفتار شد؛ دليل كه در كارهاي دشوار افتد و خلاص نيابد. اگــر بيند در آنجا طعام تنگ است؛ دليل كه عيش و روزي بر او تنگ شــود و تنگي هــمــه چيز درخواب نيكو نباشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE