تعبیر خواب تمشک

 

 • تعبیر خواب تمشک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تمشک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تمشک

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تمشک در خواب غم اســت be خصوص اگــر be دهان ترش مزه بيايد و سرخ رنگ باشد. اگــر سياه باشد بهتر از اين اســت ke سرخ باشد چــون تمشک سياه شيرين تر از تمشک سرخ است. تمشک غم و غصه هاي اندک اســت ke چــون جمع شــونــد مي توانند کوهي از غم فراهم آورند ke دل توانايي قبول آن هــمــه غم ra ندارد. چـنـانـچه در خواب ديديد ke در صحرا هستيد و تمشک جمع مي کنيد ba غم هاي کوچک رو be رو مي شويد. چـنـانـچه ديديد کسي be شما ظرفي پر از تمشک تعارف کــرد موجب ملال و کدورت شما مي شود. اگــر بوته تمشک در خا نه داشتيد اندوهي خانوادگي خواهيد داشت ke ريشه در بطن روابط فاميلي دارد. اگــر در خواب ديديد ke تمشک چيده ايد و be کسي هديه داده ايد شما براي ديگران دردسر ايجاد مي کنيد يا او ra در ناراحتي هاي خود شرکت مي دهيد. اگــر ظرف تمشک از دست شما be زمين بيفتد خوب اســت چــون گوياي مقاومت شما در مقابل غمهاست و اين ke بالاخره مشکلات ra از ميان بر مي داريد و از غم مي رهيد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تمشك در خواب؛ نشانه‏ ى آن اســت كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. خوردن تمشك؛ نشانه‏ى شنيدن اخبار خوشايند است. جمع كردن تمشك؛ بيانگر پيدا كردن يك دوست خوب است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن تمشك در خواب ؛ علامت آن اســت كه پــس از فرار از موضوعي خاص در مي يابيد كه آن موضوع بسيار جذاب و قابل توجه بوده اســت .

  2ـ اگــر زني خواب ببيند تمشك مي خورد ؛ نشانة آن اســت كه در محيط اجتماعي بدگويي و كينه ورزي پشت سر او جريان مي يابد و او ra پريشان و مضطرب مي سازد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE