تعبیر خواب تلگراف

 

 • تعبیر خواب تلگراف
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تلگراف » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تلگراف

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب تلگرافى be دست شما برسد؛ بيانگر شنيدن اخبار غيرمنتظره است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ دريافت كردن تلگراف در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be زودي خبرهاي نامطلوبي be دست شما خواهد رسيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد براي كسي تلگراف مي فرستيد ؛ نشانة آن اســت كه ba يكي از نزديكان خود قطع رابطه خواهيد كرد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد متصدي ارسال تلگراف هستيد ؛ نشانة آن اســت كه ba ارسال پيامي ؛ be ديگران منفعت مي رسانيد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد در دفتر تلگرافخانه حضور داريد ؛ نشانة آن اســت كه be سرگرميهايي ناسالم مشغول خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE