تعبیر خواب تلکس و تلگرام

 

 • تعبیر خواب تلکس و تلگرام
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تلکس و تلگرام » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تلکس و تلگرام

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تلکس و تلگرام در خواب هاي ما خبر آشنايي و دوستي است. اگــر گمشده يا مسافري داريد ke از او بي خبر هستيد از جانب او خبري دريافت مي کنيد. گاه اوهام و تصورات ما در خواب شکل مي پذيرند و گاه واقعيات مجسم مي شــونــد و اين مي تواند از واقعيات باشد در صورتي ke قبل از خواب be آن گمشده يا غايب نيانديشيده باشيد. اگــر در خواب ببينيد ke تلگرامي be اسم شما رسيده از جانب رئيس يا مافوق خود هرکس ke بر شما رياست دارد احضار مي شويد و احيانا کاري be شما محول مي گردد ke انتظارش ra نداريد و فکر نمي کنيد شما مورد انتخاب قرار بگيرد. براي جوانان ديدن اين خواب نيکو اســت چــون هم مي تواند خبر از يک شغل خوب باشد و هم از يک پيوند عاطفي و عشقي ke وضع بيننده خواب ra دگرگون و متحول مي کــنــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE