تعبیر خواب تقويم

 

 • تعبیر خواب تقويم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تقويم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تقويم

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تقويم يا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدير است. تقويم اعمال نيک و بد ماست ke پيش روي ما در خواب شکل مي گيرندو مجسم مي شوند. تقويم اگــر ديواري باشد و در خواب مشاهده کنيم تقويمي be ديوار چسبيده ke be ما تعلق دارد و حفاظي براي آن نيست گوياي آن اســت ke رازي از ما فاش مي شود. چـنـانـچه تقويم be صورت دفتر باشد ke آن ra همراه داشته باشيم چيزي هست ke سعي داريم بپوشيم و مخفي کنيم تا ديگران از آن مطلع نشوند. اگــر تقويم کهنه باشد براي ما غم و اندوه پيش مي آيد. اگــر تقويم کهنه be کسي بدهيم موجب ملال و اندوه ديگران مي شويم همين طور اســت اگــر تقويم کهنه و قديمي از ديگري بگيريم خودمان غم دار و ملول مي گرديم. تقويم سال نو شادي و فرح اســت ke be استقبال آن ميرويم. تقويم پاره نشان آن اســت ke رشته کار از دستمان بيرون ميرود. تقويم مچاله چروک و کثيف گوياي آشفتگي کارهاست ke در نتيجه غم و رنج همراه مي آورد. اگــر تعدادي تقويم داشته باشيم خواب ما مي گويد بر چند نفر مديريت مي کنيم و مي توانيم درباره ايشان تصميم بگيريم.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  تقويم

  خواندن آن : شما be پيري خواهيد رسيد ؛ زندگي طولاني

  ديدن آن : شما منتظر خبري هستيد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن تقويم در خواب ؛ دلالت بر آن دارد كه اقبال شما نوسان خواهد داشت و خوشبختي ناپايداري خواهيد داشت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد مشغول تماشاي اعداد و روزهاي تقويم هستيد ؛ دلالت بر آن دارد كه اتفاقات جزيي وقت شما ra هدر خواهد داد و از اين بابت نگران خواهيد شــد .

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  خريدن تقويم نو در خواب؛ نشانه ‏ى همنشينى ba افراد جديد است. اگــر در خواب مشغول مطالعه ‏ى تقويم باشيد؛ نشانه‏ ى شنيدن اخبار خوش اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE