تعبیر خواب تفنگ

 

 • تعبیر خواب تفنگ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تفنگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تفنگ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چنان چــه در خواب ببينيد ke تفنگ داريد کسي ra be دوستي بر مي گزينيد ke صديق و راستگو است. مــمــکن اســت اشتباه مرتکب شــود امــا خيانت نمي کند. تفنگ دوست اســت و دوست صادق است. اگــر در خواب ببينيد ke تفنگ هاي زيادي داريد ba جمعي مي آميزيد ke صداقت و پاکي در رفتار و گفتار يا در محيطي کار مي کـنـنـد ke دوستي لازمه دوام و بقا افراد آن است. چنان چــه در خواب ببينيد ke تفنگ از دست شما افتاده دوستي ra از دست مي دهيد ke در سختي ها مي توانستيد بر او متکي باشيد و اگــر تفنگي يافتيد يا کسي be شما هديه داد ba کسي دوستي مي کنيد ke حامي شما خواهد بود. براي دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق اســت و شوهر؛ بخصوص اگــر ببينند ke ba تفنگ کسي ra هدف قرار مي دهند.

  مولف گويد :

  اگر در خواب ba تفنگ تير اندازي کــرد وازآن گلوله اي خارج نشد ويا گلوله هاي آن فاصله زيادي ra طي نکرده و در زمين افتاد و قدرت کافي نداشت دليل بر اين اســت ke فرزندش دختر خواهد بود.

  اگر گلوله ها قدرت کافي ra داشت و be هدف اصابت کــرد دليل ke آن شخص ra ba دلايل وحجت مقلوب کند.

  اگر شخصي ba گلوله شما ra مورد اثابت مورد هدف قرار داد دليل بر اين اســت ke شما ra ba دلايل کافي قانع خواهد نمود

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب؛ بيانگر آن اســت دايما سعى داريد be ديگران دستور دهيد. تيراندازى ba تفنگ در خواب؛ نشانه‏ى آن اســت كه موضوعى موجب عصبانيت شما مى‏گردد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن تفنگ شكاري در خواب ؛ نشانة آن اســت كه مشكلات خانواده و فرزندان ؛ شما ra نگران و مضطرب خواهد ساخت .

  2ـ تيراندازي ba تفنگ دولول شكاري در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba چنان محيط سردي در خانواده و اجتماع روبرو مي شويد كه رفته رفته خلق و خوي ملايم شما be خلق و خويي غضب آلود تبديل مي گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE