تعبیر خواب تفشله {عدس پخته}

 

 • تعبیر خواب تفشله {عدس پخته}
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تفشله {عدس پخته} » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تفشله {عدس پخته}

   

  بدان كه تفشله be فارسي عدس پخته است. اگــر كسي آن ra در خواب بيند؛ دليل بر غم و اندوه كند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند تفشله همي خورد؛ دليل كه غم و اندوه خورد؛ يا او ra ba كسي خصومت افتد و بدان سبب رنجور شــود و علي الجمله در تفشله خوردن؛ هيچ خير و منفعت نباشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE