تعبیر خواب تعويذ

 

 • تعبیر خواب تعويذ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تعويذ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تعويذ

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي be خواب بيند تعويذ ba خود داشت از نام هاي خداي تعالي؛ دليل كه از سختي و غم برهد. اگــر وامدار بود وامش گذارده گردد. اگــر بيمار اســت شفا يابد. اگــر زنداني اســت رهائي يابد. اگــر در سفر بود be سلامت بازآيد. ابراهيم كرماني گويد: اگــر كسي بيند تعويذ مي نوشت و be مردم مي داد؛ دليل كه از او be مردم منفعت رسد. اگــر بيند تعويذ مي نوشت و be مردم مي داد؛ و بها مي ستد؛ دليل كه اندوهگين شــود و متفكر .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE