تعبیر خواب تره

 

 • تعبیر خواب تره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تره

   

  محمدبن سيرين گويد :

  از تره ها آن چــه be طعم تلخ و ناخوش بود؛ دليل بر مضرت كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تره از سبزيهاي خوردني اســت امــا از انواع خوب آن نيست زيرا در خواب هاي ما be بدي و بد دهني و پرخاشجويي و لئامت طبع تعبير مي شود. تره عطر و بويي خوب ندارد be خصوص اگــر تنها و بدون همراه نان يا غذاي ديگر بخوريم دهانمان تا چند ساعت بعد بوي ناخوش مي گيرد؛ همين معني تره ra در خواب بد معرفي مي کند. اگــر ديديد ke تره از مزرعه مي چينيد يا از دکان مي خريد خودتان تدارک يک فتنه ra مي بينيد و کاري مي کنيد ke تلخ کامي مي آورد. اگــر تره داشتيد و دور ريختيد از انــجـام کار بد احتراز مي کنيد و اين نيکو است. کاشتن تخم تره توطئه اســت و توطئه اي زمينه دار ke سالها ـ تا هفت سال ـ براي خودتان و ديگران گرفتاري ايجاد مي کند.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تره در خواب ؛ نشانه ‏ى موفقيت در كارتان اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE