تعبیر خواب ترف {قره قروت}

 

 • تعبیر خواب ترف {قره قروت}
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترف {قره قروت} » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترف {قره قروت}

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ترف در خواب؛ غم و اندوه است. اگــر ديد ترف همي خورد؛ دليل كه وام دار شــود و be سبب آن غمگين شود؛ كه ترف be طعم ترش و be ديدار تيره است.

  جابرمغربي گويد :

  ديدن ترف be خواب؛ مال اندك اســت و خوردن او غم و اندوه اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE