تعبیر خواب ترشي

 

 • تعبیر خواب ترشي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترشي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترشي

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن ظرفي ترشي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه اگــر عقيدة محكمي در زندگي پيدا نكنيد be كارهايي بيهوده دست خواهيد زد .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند ترشي مي خورد ؛ علامت آن اســت كه be شغلي دشوار اشتغال خواهد يافت .

  3ـ ديدن ترشي هاي مختلف در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در امور عاطفي be مشكلي دچار خواهيد شــد ؛ امــا سرانجام مشكل شما حل خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE