تعبیر خواب ترخون

 

 • تعبیر خواب ترخون
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترخون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترخون

   

  محمدبن سيرين گويد :

  مردي بدگوهرِ بدكردار است؛ زيرا كه اصل وي؛ سپند اســت و سپند ra be سركه نيز بياغازانند و مدتي رها كنند. تا طبع و طعم وي ازحال خود بگردد و بعد از آن وي ra بكارند؛ چــون برآيد؛ ترخون است. اگــر بيند ترخون داشت؛ يا كسي be وي داد؛ دليل كه از آن مرد وي ra مضرت و زياني رسد. اگــر بيند ترخون be كسي داد؛ يا از خانه بيرون انداخت؛ دليل كه از صحبت چنين مردي جدائي جويد و از او دور شود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  از سبزيهاي خوردني اســت و طعم تند دارد و همراه نعنا be بازار عرضه مي شود. ترخون پيام آور بهار است. اين سبزي تخم خاصي ندارد ke بکارند و ترخون be بار آورند بـلـکـه دانه هاي اسفند ra ke در آتش بريزيم ba سرکه مخلوط مي کـنـنـد و مدتي مي گذارند اسفند در سرکه خيس بخورد؛ پــس از مدتي اسفند خيس شده در سرکه ra مي کارند ke ترخون بار مي دهد. تندي و تيزي سرکه و دانه اسفند و طعم تند خود ترخون در تعبير آن موثر اســت و be همين علت معبران کهن در خواب ترخون ra آدم بد دانسته اند ke زيان مي رساند. ولي در واقع ترخون پيام آور بهار اســت و ديدن آن در خواب بد نيست. چـنـانـچه در خواب ترخون ra ببينيم بهتر از اينست ke آن ra بخوريم. ديدن ترخون در خواب شادي و فرح و نشاط اســت امــا خوردن آن غم و رنج اســت ke البته زياد جدي و بزرگ نيست. برخي از معبران نوشته اند ترخون زن چابک و زرنگ و ريزنقش و پرتحرک است. زني ke در عين زيبايي و ظرافت؛ زياد حرف مي زند و زبانش تلخ اســت و سخنان نيشدار مي گويد و چـنـانـچه در خواب ديديم دسته اي ترخون داريم يا از زمين کنديم ba زني داراي اين خصوصيات رو be رو مي شويم.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE