تعبیر خواب ترازوگر

 

 • تعبیر خواب ترازوگر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ترازوگر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ترازوگر

   

  به خواب ديدن؛ پادشاه عدل اســت و ترازوي راست؛ قاضي راست حكم بود يا وزير عادل.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است.

  اول: قاضي .

  دوم: پادشاه.

  سوم: فقيه.

  چهارم: ميانجي.

  پنجم: حكم راست.

  ششم: حكم نا راست.

  اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت؛ بيش از كردار بدِ وي است؛ دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد

  اگر be خلاف اين بيند؛ دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE