تعبیر خواب تخمها

 

 • تعبیر خواب تخمها
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تخمها » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تخمها

   

  کرماني گويد :

  تخمها در خواب ديدن آنچه ترش وتلخ وناخوش بود جمله دليل بر غم وانديشه کــنــد خاصه خوردن آن بدتر ومصعب تر اســت امــا آنچه be طعم شيرين وخوشبو بود خوردن آن در خواب منفعت اندک اســت .

  جابر مغربي گويد :

  تخمها در خواب ديدن و خوردن آن نيکو باشد مگر آن تخم ke پوسيده و کرم خورده اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE