تعبیر خواب تخت سلطنت

 

 • تعبیر خواب تخت سلطنت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تخت سلطنت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تخت سلطنت

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد بر تخت سلطنت نشسته ايد ؛ نشانة آن اســت كه be زودي ثروت و شهرتي be دست مي آوريد .

  2ـ پايين آمدن از تخت سلطنت در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be يأس نوميدي دچار خواهيد شــد .

  3ـ ديدن ديگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در اثر محبت و لطف ديگران ثروتي be دست مي آوريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE