تعبیر خواب تخت خواب

 

 • تعبیر خواب تخت خواب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تخت خواب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تخت خواب

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تخت خواب بدون هيچ ترديد براي مرد be زن بر مي گردد و براي زن گوياي تاثير وجودي مرد اســت در زندگي او. حالتي ke تخت خواب دارد بيانگر حالت جفت خواب بيننده است. چنان چــه مردي ببيند تخت خوابش آشفته اســت اين خواب be او مي گويد ke همسرش تعادل ندارد. اين عدم تعادل مي تواند هم جسمي باشد و هم روحي. از چيزي آزرده اســت ke اين آزردگي در زندگي و روابط خانوادگي ايشان اثر مي نهد. مشاهده آشفتگي تخت خواب be مرد توصيه مي کــنــد ke در بيداري جستجو و کاوش کــنــد تا بفهمد همسرش از چــه رنج مي برد. براي زن خواب بيننده نيز گوياي همين حقيقت اســت ... اگــر در خواب ببينيد ke تخت خواب کثيف و پاره اســت خواب شما خبر مي دهد ke يک بيماري انتظار همسرتان ra مي کشد. اين براي زن نيز هست ke مشاهده پارگي و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصيه مي کــنــد مراقب سلامت شوهر خويش باشد. اگــر در خواب تخت خوابي تميز و گسترده و مجلل ba ملافه هاي پاک و اطو کرده ديديد نشان آن اســت ke همسر شما خشنود اســت يا کاري درخشان در پيش دارد و چنان چــه زن نداشته باشيد خواب شما مي گويد زني ba امتيازات بالا و بسيار متشخص در زندگي شما ظاهر مي شود. چنان چــه دختر و پسر جواني در خواب تخت خوابي مجلل ببينند مي تواند اميدوار باشند ke بختشان گشوده شده و همسري مطلوب و دل خواه خواهند يافت. مــمــکن اســت در خواب ke تخت خواب شما نيمي کثيف اســت و نيمي تميز اين بيانگر اختلاف زن و شوهر است. اگــر در خواب روي تخت خوابي ke مي خوابيد جوراب ديديد چــه متعلق ba شما ba شــد و چا نباشد be سفر مي رويد و اين سفر ra ba همسرتان انــجـام مي دهيد. اگــر در خواب ببينيد گربه اي در بستر و روي تخت خواب شما خوابيده زني در صدد اغواي شما يا همسر شما اســت ke در نتيجه زندگي و روابط شما ra be هم مي ريزد. بخصوص اگــر بيننده گربه روي تخت خواب شما يا زير آن بچه گذاشته اســت اين مي گويد ke در نتيجه فتنه انگيزي يک زن بين شما و همسرتان جدائي مي افتد. اگــر ملافه هاي تخت خواب زرد بود نگران بيماري همسرتان باشيد. اگــر سفيد بود ولي چرک و لکه دار باز هم خوب نيست. اگــر در خواب ببينيد پايه تخت خواب شما شکسته خواهر يا همسرتان بيمار مي شــود يا مي ميرد. اگــر مرغي زير تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند مي شويد و آن فرزند دختر خواهد بود. اگــر چيزي زير تخت خواب شما بود ke تشک ra ناهموار کرده بود خودتان يا همسرتان be سفر مي رويد و موقتا بين شما جدائي مي افتد. خانم ها اگــر گربه يا زن ديگري ra در تخت خواب خود ديدند مراقب شوهر شان باشند چــون گرفتار هوو مي شوند.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب يك تختخواب خالى ببينيد؛ يعنى دچار دردسر و مشكلات مى‏شويد. اگــر خواب ببينيد كه بر روى تختخواب تميزى دراز كشيده‏ايد؛ نشانه‏ى داشتن اوقات شيرين و لذتبخش اســت و اگــر روى تختخواب كثيفى دراز كشيده باشيد؛ نشانه‏ ى داشتن اوضاع نابسامان است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر دخترى در خواب ببيند كه مشغول تميز كردن تختخوابى است؛ بيانگر رسيدن be سعادت و خوشبختى است. اگــر در خواب يك تختخواب سفيد و تميز ببينيد؛ بيانگر پايان مشكلات و رسيدن be خوشبختى است. ديدن بيمار بر روى تختخواب؛ بيانگر آن اســت كه براى مدتى دچار مشكلات فراوانى مى‏ شويد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE