تعبیر خواب تتماج

 

 • تعبیر خواب تتماج
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تتماج » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تتماج

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند تتماج be گوشت بره يا گوشت گوسفند و ماست شيرين ميخورد؛ دليل كه be قدر آن از مردم سپاهي وي ra منفعت وخير رسد. اگــر بيند ba گوشت گاو يا ba گوشت خرگوش و كشك و ماست ترش ميخورد؛ دليل كه منفعت اندك از مردم سفله دون بدو رسد.

   

  جابرمغربي گويد :

  تتماج ba گوشت خرگوش يا چيزي ترش؛ دليل بر غم و اندوه اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE