تعبیر خواب تبعيد

 

 • تعبیر خواب تبعيد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تبعيد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تبعيد

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ خواب تبعيد ؛ نشانة شر و بداقبالي اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد be سرزمينهاي ناشناس تبعيد شده ايد ؛ be زودي خواهيد مرد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد بچه اي be جايي تبعيد شده اســت ؛ نشانة آن اســت كه be قراردادهاي خود وفادار نخواهيد ماند .

  4ـ اگــر دختري خواب ببيند be جايي تبعيد شده اســت ؛ علامت آن اســت كه be مسافرتي سرچرم كننده خواهد رفت و از اين سفر لذت خواهد برد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE